A.V. Waterweelde.
Agenda.
Het bestuur.
Activiteiten.
Bak v.d. maand.
Archief.
Gestart en dan.
Voorbeeld aquariums.
Tuinvijver.
Links.
Fotogalerij.
contact.

Aquariumvereniging Waterweelde streeft er ook naar om mensen met liefde voor de natuur met elkaar in contact te brengen

d.m.v. Natuurwandelingen, excursies en het bezoeken van aquarium tentoonstellingen.

Daarnaast houd ze op de tweede zondag van de maand van 10.30 uur tot 13.00 uur een vergadering in haar verenigingslokaal.

 

Hier kunt u dan terecht voor uw vragen en of waterkeuring.Voor meer informatie en of aanmeldingen als lid kan gebeld worden naar:

E.J.Arends 045-5225929.M.Smith 045-5268999.R Turlings (na 18.00 uur)043-4591496 waterweelde@home.nl M.Smith 045-5268999

of naar 0623114140.

Nieuwe leden zijn van harte welkom U kunt ook naar onze website surfen.

Het adres is www.waterweelde-info.nl

Aquariumvereniging Waterweelde opgericht op 7 oktober 1961 te Heerlerheide gemeente Heerlen .

Koninklijk goedgekeurd bij besluit van 4 september 1975.

Aangesloten bij de N.B.A.T. En bij de D.Z.L. ingeschreven onder nummer 40186515 bij de kamer van Koophandel te Heerlen.

A.V. Waterweelde en de Nederlandse Bond van Aquarium en Terrarium Houders.

 

Zoals al aangegeven op de startpagina is onze vereniging ook aangesloten bij de

Nederlandse Bond van Aquarium en Terrarium Houders. Kort gezegd het N.B.A.T.

Wat doet de N.B.A.T.onder anderen:

 

Het uitgeven van het maandblad Het Aquarium

Keurmeesters beschikbaar stellen voor de huiskeuring

Het beschikbaar stellen van keurmeesters voor de district keuring

Het organiseren van de landelijke huiskeuring.

Het geven van voorlichting in de ruimste zin van het woord.

De inspraak binnen de bond wordt gerealiseerd door de inbreng vanuit de diverse districten.

Zo is ook A.V. Waterweelde aangesloten bij een district.

Namelijk  District Zuid-Limburg

 

DZL

 

Iedere aangesloten vereniging heeft een of meerdere afgevaardigden naar het district.

Namens onze vereniging zijn afgevaardigd de heren Jos Janssen en Rudy Turlings.

De belangrijkste taken van het district zijn onder andere het organiseren van de district keuringen.

Het algemeen beleid binnen de verenigingen op elkaar afstemmen.

Als inspraak orgaan dienen voor het N.B.A.T.

Het bevorderen van de onderlinge samenwerking.

En de activiteiten van A.V. Waterweelde?

Zoals al bovenstaand is te lezen worden binnen de bond breed huiskeuringen georganiseerd.

Zo dus ook bij A.V. Waterweelde.

Hoe gaat dat in zijn werk?

In het voorjaar, in de regel in de maand februari kan men zich opgeven voor de huiskeuring

welke dan een maand later gehouden wordt.

Deze eerste huiskeuring kan ook gezien worden als een opstap naar de feitelijke huiskeuring.

De keurmeester zal het aquarium kritisch bekijken en indien nodig voorzien van opbouwende kritiek.

De deelnemers krijgen een maand na de keuring de uitslag te horen op een ledenvergadering.

Wederom verzorgt dit een keurmeester.

Aan de hand van een punten lijst wordt de winnaar bepaald.

Deze verkregen punten geven aan waar de deelnemers nog wat kunnen verbeteren.

In het najaar komt er wederom een huiskeuring en deze telt mee voor deelname aan de districtskeuring.

Nadat de leden dus eventuele verbeteringen hebben aangebracht wordt hun aquarium in de maand september weer gekeurd.

De vier besten gaan dan door naar de district keuring.

Het district keurt middels een keurmeester van de bond in de maand februari.

De beste uit iedere categorie doet ten slotte mee aan de landelijke huiskeuring.

En dat mag zich al raden. In principe doen hieraan de besten van het land mee.

Of je ook tot een van de drie besten  gaat behoren zal een team van keurmeesters moeten uitmaken.

 

Beide heren zijn dan wel geen keurmeesters maar laten zien  hoe precies een aquarium wordt bekeken. Deze foto is genomen een dag voor de huiskeuring bij dhr. H. Bercx.

 

Op dit moment hebben diverse leden mee gedaan aan de landelijke huiskeuring.

 

Het mag wel duidelijk zijn dat wij niet alleen huiskeuringen organiseren.

 

Leest u maar mee

 

Het houden van maandelijkse ledenvergaderingen met of zonder lezing.

Mochten er geen ledenvergadering gehouden worden dan zal in de regel een excursie aan de orde zijn.

Dat kan dan van alles zijn. Bijvoorbeeld het bezoeken van aquariumzaken in binnen en buitenland.

Het bezoeken van tentoonstellingen. Zo zal bijvoorbeeld op 15 mei 2005 een Japanse tuin bezocht worden in Hasselt België.

 

Het organiseren van een feestavond.

Tijdens deze feestavond worden de winnaars bekend gemaakt van de huiskeuring.

 

Verder kan er een Sinterklaas middag georganiseerd worden maar dit is afhankelijk of er leden zijn met nog kleine kinderen.

 

Kerst middag

 

Verenigingsreisje

 

Natuur wandeling onder deskundige leiding

 

Het organiseren van een tentoonstelling.

 

Zoals al eerder aangegeven hebben wij een aantal jaren geleden een tentoonstelling georganiseerd.

 

Om precies te zijn  in de maand april  2002.