Juli en aug. zijn er geen vergaderingen.

 

01 juli. Bezoek limbeurs België. Vertrek 10.30 lokaal.

 

Tevens bezoek aan Hustings

 

4 sept. Bestuursvergadering. 20.00 uur lokaal

 

9 sept leden vergadering aanvang 10.30 uur.

 

9 okt. Bestuursvergadering 20.00 uur. Lokaal.

 

14 okt. Jaarvergadering 10.30 uur.

Zondag 10 juni  2018

Fossielenerf Rennemig tegenover de Basisschool Piramide

Aanvang 10.30 uur

A.V. Waterweelde.
Agenda.
Het bestuur.
Activiteiten.
Bak v.d. maand.
Archief.
Gestart en dan.
Voorbeeld aquariums.
Tuinvijver.
Links.
Fotogalerij.
contact.
Verenigings agenda

 

Ledenvergadering

 

1. Opening.

 

2. In en Uitgaande post.

 

3. Notulen vorige ledenver.

 

4. Eigen lezing

 

5. Pauze.

 

6. Nieuws uit de sport.

7. Rondvraag.

 

8. Sluiting.

 

Onder voorbehoud

 

Bestand: verenigingsboekje  juni 2018.pdf

01 juli. Bezoek limbeurs België. Vertrek 10.30 lokaal.

 

Tevens bezoek aan Hustings

 

Juli en aug. zijn er geen vergaderingen.

 

Binnenkort zal een nieuwe internet redacteur de site gaan maken. Hierbij willen wij ons bedanken voor de jarenlange gezamenlijke inzet.

Dennis succes met de site.