Na de opstart van het aquarium begint het pas.

Want als je eenmaal vissen hebt, heb je ook te maken met onderhoud.

Maar wat nog veel belangrijker is, is de waterkwaliteit.

Is deze niet goed of onvoldoende dan kan dat gevolgen hebben voor de vissen en planten.

Daarom iets over de waterkwaliteit en het noodzakelijke onderhoud.

A.V. Waterweelde.
Agenda.
Het bestuur.
Activiteiten.
Bak v.d. maand.
Archief.
Gestart en dan.
Voorbeeld aquariums.
Tuinvijver.
Links.
Fotogalerij.
contact.

Wekelijks of om de 14 dagen?

 

Door regelmatig voeren komen elke dag allerlei voedingsstoffen in het water terecht.

 

Dieren en planten nemen deze stoffen op. Verteren ze en scheiden de eindproducten van hun stofwisseling weer uit.

 

In een goed onderhouden en goed gefilterd aquarium ontfermen zich een groot aantal nuttige bacteriën over deze stoffen.

 

Maar niet alle afvalstoffen kunnen volledig in het aquarium afgebroken of een zodanige verandering ondergaan, dat ze weer als

 

plantenvoeding kunnen dienen.

 

In elk aquarium ontstaan onvermijdelijk grote hoeveelheden van bepaalde stoffen, die voor vissen giftig zijn.

 

Net als je een kamer goed ventileert wanneer de lucht er slecht is, dien je van tijd tot tijd ook de vissen te helpen en ze van vers water te voorzien.

 

Maar ook een goede lucht circulatie is van belang.

 

Hoe vaak en hoe veel water moet er ververst worden?

 

 

De frequentie en de hoeveelheid van de gedeeltelijke waterverversing zijn afhankelijk van:

 

*De grootte van het aquarium

 

*Het aantal en de grootte van de aquarium bewoners

 

Voorbeelden van hoeveelheden en frequentie.

 

 

 

Aquarium in aantal liters

 

Aantal te verversen liters water

 

50 tot 60 liter

 

10-20 liter wekelijks

 

80 tot 100 liter

 

20 liter wekelijks

 

110-120 liter

 

20 tot 30 liter wekelijks

 

160-200 liter

 

30 tot 40 liter wekelijks

 

250-300 liter

 

50 tot 60 liter elke twee weken

 

Meer dan 300 liter

 

Ca. 20% elke twee tot 3 weken

 

Hoe bereken je de inhoud van een aquarium?

 

Door breedte x hoogte x diepte.

 

Voorbeeld: 0,60 m x 0,30 x 0,35= 0,063=63 liter.

 

Een veelvuldig gemaakte fout!

 

Het water wordt te vaak ververst, bijv. om de 3 dagen.

 

In dit geval worden de planten en de vissen veel te vaak gestoord.

 

Nog erger is, dat de nuttige bacteriën geen gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen.

 

 

In de relatief kleine leefruimte van het aquarium ontstaan grote hoeveelheden giftige stoffen.

 

Men kan echter niet zo maar 3 maanden wachten en dan vervolgens meer dan de helft van het water verversen.

 

U mag  zich in dit geval er niet over verwonderen dat de algen prachtig gedijen en de vissen slecht groeien.

 

Of erger, dood gaan!

 

De aquaristiek is een hobby, die een keer per week wat meer tijd vraagt dan voeren alleen.

 

 

 

Het wekelijkse onderhoud

 

*Water verversen

 

Bij kleinere aquariums resp. veel vissen (in verhouding tot de grootte van het aquarium) moet eenmaal per week een deel van

 

het water worden ververst.

 

Bij grotere of matig bevolkte aquariums is een gedeeltelijke water verversing om de 2 á 3 weken voldoende.

 

*Verwijderen van afgestorven bladeren

 

*Snoeien of uitdunnen van planten

 

*Algen van de voorste ruit verwijderen

 

*Vuil afhevelen

 

*Filtertechniek en filterreiniging

 

Filter bij sterk teruglopend vermogen reinigen eventueel filtermateriaal vervangen

 

Dit onderdeel komt later nog uitgebreider terug aangezien niet bij ieder filter het materiaal vernieuwd mag worden

 

Halfjaarlijks onderhoud

 

*Pompen schoonmaken

 

*Verlichtingsbuizen verwisselen

 

Ook al branden deze nog!

 

Bij gebruik van 2 buizen: na 6 maanden buis 1,  een maand later buis nr. 2 verwisselen

 

Bij gelijktijdig verwisselenvan beide buizen verandert de lichtopbrengst te snel en is de kans op alg hoog.

 

Dagelijks onderhoud

 

Aan en uitschakelen van de verlichting

 

Beter installeer een tijdschakelaar en stel deze zo in, dat de verlichtingstijd circa 12 uur bedraagt.

 

Dit komt ongeveer overeen met de lengte van een tropische dag.

 

Temperatuur controle

 

De nieuwste aquariumthermostaten functioneren zeer betrouwbaar.

 

Toch dient u een maal per dag een blik op de thermometer te werpen. Dan bent u er zeker van, dat alles in orde is.

 

Controleer bovendien of filter en/of ventilator naar behoren functioneert

 

Voer uw vissen 2 á 3 keer per dag en wel zoveel dat het voer binnen 2 en hooguit 5 minuten is opgegeten.

 

Vissen die s'nachts actief zijn en bodembewoners dient u na het uitschakelen van de verlichting te voeren.

 

Hoeveel onderhoud heeft een aquarium nodig?

 

Waardoor wordt het onderhoud bepaald?

 

1. Door de grootte van het aquarium

 

2. Door het aantal vissen

 

3. Door de toepassing van hulpmiddelen

 

Tegenwoordig is het technisch mogelijk om het aantal uren dat aan het onderhoud van het aquarium wordt besteed, te beperken tot 2á 3 uur.

 

Daar hangt echter ook een prijskaartje aan. Voor de meesten onder ons is de aquaristiek daarentegen een hobby, waar we maandelijks

 

graag enkele uren aan willen besteden.

 

(Vuistregel) Hoe groter het aquarium des te minder onderhoud.

 

Tel eens mee.

 

Slechts vijf minuten per dag voor:

 

Aan en uitschakelen van de verlichting

 

Controle van de watertemperatuur

 

Controle van filter en eventuele ventilator

 

Voeren van de vissen

 

2 tot 4 uur per maand!

 

(Al naar gelang het aantal vissen en grootte van het aquarium)