Groen water (zweefalg)

Groen water (ook wel zweefalg genoemd) in het aquarium kan het gevolg zijn van een ééncellige alg die het water een groene of groen-gele schijn geeft. Deze algensoort mag niet verward worden met de witte waas die ontstaat door een plotse bacteriële groei.

Wat is de oorzaak van groen water (zweefalg) in het aquarium?

Wat zijn de oorzaken van de zweefalg? Hieronder de meest voorkomende:

  • Een ammoniumpiek ligt meestal aan de oorzaak van groen water, bijvoorbeeld een dode vis of het omwoelen van het substraat;
  • Een onevenwicht in voedingsstoffen in het aquariumwater;
  • Onvoldoende CO2;
  • Teveel licht.

Men zegt wel eens dat direct zonlicht de oorzaak is van deze alg. Dit klopt, een te sterke en langdurige belichting zorgt bijna altijd voor algenproblemen. Teveel licht leidt echter niet specifiek tot enkel deze alg, maar kan ook andere algen tot gevolg hebben.

Hoe bestrijd je groen water (zweefalg) in het aquarium?

Breng je voedingsstoffen eerst terug in evenwicht en vermijd direct zonlicht of te sterk kunstlicht gedurende een te lange periode. Wanneer dat het probleem niet oplost, kan een stevige waterverversing (eventueel vooraf gegaan door een verduistering van 3 dagen) helpen. Bij blijvende problemen kun je overwegen een UV-filter of diatomenfilter te installeren.

 

Bron: http://www.aquascaping-blog.com